Follow by Email

marți, 5 aprilie 2011

Despre comuna Cosesti

         
         
          Comuna Coşeşti este situată în  partea centrala a  judeţului Argeş la o distanţa de 25 km de municipiul Piteşti.
          Ea dispune de o  suprafaţa totală de 6138 ha şi o populaţie de 5498 de locuitori. Comuna dispune de un relief variat format din dealuri subcarpatice şi lunci, fiind străbătute de Râul Doamnei, reprezintă o trecere de la Sub Carpaţi la dealuri de platformă din cadrul Piemontului Getic. Trecerea se realizează prin dealurile Argeşului numite V. Mihăilescu, ,,Gruiurile Argeşului”  încadrate de Argeş şi Argeşel.
          Aceasta reprezintă un ansamblu de culmi şi de văi desfăşurate  paralel de la vest la est.

          Învăţământul
          Prin coordonarea celei mai longevive primăriţe Tudose Elisaveta veterană în primărie din anul 1967, toate şcolile şi grădiniţele din comună sunt amenajate cu mobilier nou şi calculatoare de ultima generaţie, iar în Şcoala Leiceşti există un centru de informatică. Şcoala coordonatore se află în satul Leiceşti condusă de domnul director Dan Manolescu. Şcoala Leiceşti este una dintre cele mai bune şcoli din judeţul Argeş, generaţii de copii au plecat de la şcoală cu medii de peste 9, ajungând la un liceu foarte bun din municipiul Piteşti sau alte oraşe din ţară.
          Tot la şcoala Leiceşti alături de domnul Director Manolescu Dan sunt colegii dansului precum:
- Domnul profesor de matematică Antonescu Marius;
- Doamna profesoară de istorie Nedelcu Manuela;
- Doamna profesoară de limba şi literatura română Din Florina;
- Doamna profesoară de biologie Nedelcu Agnes;
- Doamna profesoara de franceza Albu Gabriela;
  Domnul profesor de fizica-chimie Ancuta Ion
- Doamna  învăţătoare Pulpea Maria  
          În cadrul Comunei Coşeşti sunt şi şcolile Coşeşti, Păcioiu, Priseaca, Jupâneşti, Corbu şi Lăpuşani, având profesori bine pregătiţi şi copii dornici să înveţe. Printre  aceştia amintim:
    În şcoala Coşeşti domnisoara Ţârlescu Lucia de esducatie fizica, doamna profesoară de limba engleză, Angelica Ispas, domnul profesor de istorie, Nedelcu Cătălin, doamna profesoară de limba şi literatura română Ogoreanu Simona etc…
          În şcoala Jupîneşti dna directoare Liliana Dascăliţa, doamna învăţătoare Ecaterima  Moldoveanu şi domnul învăţător Dorin Cristescu.
          În şcoala Păcioiu doamna învăţătoare Georgescu Aniţa.  
          În şcoala Priseaca - dna Vuta Iuliana
          În şcoala Corbu - dna Trambitasu Doina
           În şcoala Lăpuşani - dna Ilinca Anca

Cadrul Istoric al comunei
Nicolae Iorga a susţinut ideea înfiinţări satelor din iniţiativa unor locuitori care se numeau bătrâni sau moşi. Aceştia aveau drept la pământ pentru că fusese creat de strămoşul comun. Aceşti strămoşi ai noştri  erau împărţiţi în obşti, munceau pământul împreună, creşteau vite şi mai ales oi în turme obşteşti, împărţeau în mod egal produsele.
În obşte erau incluse numai rude, iar străinii erau acceptaşi numai prin căsătorie.
Satele nu se mai înfiinţau în loc deschis, ci în păduri, în lunci, în locuri înconjurate de mlaştini, pe înălţimi cum sunt astăzi Lăpuşani şi Petreşti.
Istoria satelor care compun astăzi comuna Coşeşti  este, înainte de toate istoria luptei dârze a locuitorilor, toate acestea pentru recâştigarea şi menţinerea dreptului asupra  pământului moştenit de la străbuni. Comuna se compune din 7 sate: Petreşti, care  datează din  13 septembrie 1494, Coşeşti, care datează din 1893, Jupâneşti, care datează din anul 1541, Păcioiu, sat înfiinţat în 5 decembrie 1799, Leiceşti,  care datează din anul 1893, Priseaca, sat care datează din anul 1831 şi Lăpuşani, prima atestare documentară este consemnată în  anii 1549-1550.       
          Comuna Coşeşti are mai multe monumente istorice, încă de pe vremea când străbunicii noştri erau copii.
          Un monument istoric important este Biserica de Lemn din satul Jupâneşti, această biserică având istoria ei. Biserica a fost realizată în două etape: prima dată a fost ridicată biserica propriu-zisă şi peste câţiva ani s-a construit pridvorul, s-a făcut din nevoia de a se crea un mic loc de adunare, unde sătenii să discute problemele obştii şi să guste în tihnă din prinosul la diferite praznice. Tot aici preoţii şi ţăranii trebuiau să-i  înveţe pe copiii satului să descifreze bucoavele pe ceasloave şi psaltiri, acest amvon fiind prima şcoală a satului. În 1839-1842, în timpul Regulamentului Organic, în curtea acestei biserici a fost construită prima şcoală sătească.
          După părerea unor specialişti, Biserica de Lemn din Jupâneşti ar fi fost una dintre cele mai frumoase biserici din Muntenia. În anul 1892 cu ocazia împlinirii vârstei de 150 ani, biserica a fost declarată monument istoric. În biserică şi la slujitorii ei s-au păstrat cele mai multe hrisoave vechi şi alte obiecte, care vorbesc despre trecutul istoric al satului. Pentru preîntâmpinarea incendiilor, o lungă perioadă de timp nu s-a dat voie să se facă slujbe religioase în biserică, rămânând doar un monument istoric şi capela cimitirului.
          Un alt monument important este Monumentul Eroilor din satul Leiceşti: “ Onoarea eroilor comunei Leiceşti căzuţi în războiul pentru întregirea neamului 1916-1918”.

          Tradiţii şi obiceiuri
          Zona Argeşului are multe tradiţii şi obiceiuri care s-au păstrat până în zilele noastre. De-a lungul celor 500 de ani de existenţă ai comunei Coşeşti, două meşteşuguri s-au impus activităţii locuitorilor şi au făcut-o cunoscută: olăritul şi dogăritul. Trebuie să precizăm că locuitorii, în afară de olărit şi dogărit s-au ocupat şi cu creşterea vitelor şi cultura pomilor fructiferi.
          OLĂRITUl   
        Meşteşugul de olărit s-a transmis din generaţie în generaţie, iar la nivelul comunei s-au luat măsuri de a nu se pierde acest meşteşug prin înfiinţarea Cercului de Olărit din cadrul şcolii Petreşti, astfel că elevii învaţă încă din clasele mici modelarea pământului în diferite forme: oale, străchini, fluieraşe etc.
          Acest lucru s-a realizat de către colectivul de cadre didactice din şcoală în colaborare cu primăria. Cercul de Olărit are un instructor şi anume, un olar priceput numit Badea Ion, care învaţă copiii cu mare răbdare meseria de olar. În fiecare an aceşti copii pricepuţi, împreună cu instructorul, dar şi cu domnul  Mitu Marian, care iubeşte meseria de olărit, participă la Festivalul Ţuicii, unde demonstrează la faţa locului ce ştiu ei să facă mai bine.

          DOGĂRITUL
          Tot ca o meserie de bază specifică zonei Coşeşti a fost şi încă se păstrează dogăritul. Şi acesta se transmite cu mare grijă din tată în fiu, astfel că băieţii o practică de la vârste destul de fragede, confecţionând vase din lemn: butoaie, putini şi alte obiecte de la dimensiuni foarte mici la dimensiuni foarte mari.
          Atât vasele de lut, cât şi cele din lemn se vând de către cei care le produc în toată ţara.

          O festivitate anuală care are loc la noi în comună este Festivalul Ţuicii, care a devenit renumit atât în ţară cât şi în străinătate. Acest festival a luat fiinţă în anul 2002 la iniţiativa doamnei primar Tudose Elisaveta, împreună cu Consiliul Local şi Asociaţia de Ţuică, cu scopul de a scoate în relief vrednicia oamenilor din comună, ocazie cu care se desemnează printr-un juriu format din specialişti, cea mai bună ţuică. Tot în cadrul acestui festival are loc şi expoziţie cu vânzare de produse de ceramică, butoaie precum şi alte obiecte pe care le prezintă diverşi meseriaşi din comună, din judeţ sau din ţară. Programul din acea zi este foarte diversificat, prin decernare de diplome, întâlnire cu fiii satului şi muzică de toate genurile. Festivalul are loc în luna mai, pe mirifica Vale a Păcurarului într-un loc unde toţi cei care participă rămân încântaţi de peisaj.
          Comuna Coşeşti merită să fie cunoscută atât în ţară cât şi în străinătate prin activitatea oamenilor, vrednicia, precum şi priceperea lor. De asemenea relieful localităţii oferă o privelişte deosebită şi o linişte deplină.

                                                                                   Valentina Preoteasa
                                                                                               

           

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu